Nieuwsberichten
Stadswandeling in Dokkum op woensdag 21 maart 2018.
12-04-2018 19:07
Stadswandeling Dokkum, woensdag 21 maart 2018

Vandaag de stadswandeling van de Fr.C.P.B. in Dokkum, de laatste van de elf steden en ook de laatste wandeling georganiseerd door de PR werkgroep.
In het museum van Dokkum, het voormalige Admiraliteitsgebouw, zit Tine de Jong alweer klaar om de dames te ontvangen en de financiën te regelen. 44 dames zijn naar Dokkum gekomen. We worden in groepen verdeeld.
Wij doen eerst de stadswandeling, deze begint bij het museum. Aan de overkant van het water is een scheepshelling in originele staat hersteld. Verder wijst de gids ons op een naastgelegen origineel pakhuis, ook gerestaureerd. Aan de andere kant van de helling is een van oudsher sigarenfabriek, nu zijn er appartementen in.
We lopen verder en zien bij de voordeur van verschillende huizen stenen in diverse patronen. Dit zorgde ervoor dat men, ook al was men niet zo helder meer, toch het goede huis binnenging. Dan langs de IJsherberg, de naam geeft aan dat hier vroeger een ijsopslag had. Op de Harddraversdijk werden vroeger draverijen met paarden gehouden, deze stonden bij de herberg op stal. Het voorste gedeelte is nog restaurant, terwijl achter een kerk is met een stuk nieuwbouw.
In Oud Dokkum woonden in 1780 4000 mensen, nu nog 1000. Het waren vaak kleine huizen met grote gezinnen. Daarnaast ook huizen met mooie gevels.
Er is veel te zien, een uur is eigenlijk te kort. Na de wandeling gaan we naar het museum. Het heeft een permanente tentoonstelling over Bonifatius. Het vele werk dat hij gedaan heeft, zoals het stichten en reorganiseren van kloosters en bisdommen, is in kaart gebracht. Bonifatius kwam uit Engeland, maar kwam naar Friesland vanuit een klooster in Fulda om te preken en het geloof uit te dragen.
Er is ook aandacht voor de geschiedenis van Dokkum, in verschillende vitrines is dit weergegeven. Onder andere zilver in de vorm van avondmaalsbekers, theebussen e.d. Op zolder nog even vlug een blik op een Fries kostuum en ander textiel, alsmede een aantal letterlappen.
Dan is het hoog tijd om naar de Koffiepot te gaan . Hier zitten de andere dames al op ons te wachten. De koffie met gebak smaakt dan ook prima .
Op de vraag van Tine de Jong of er dames zijn die alle stadswandelingen hebben gedaan, blijkt dat dit vier dames zijn.
Hiermee is dan de laatste stadswandeling ten einde, met dank aan de PR werkgroep en Tine de Jong voor de organisatie hiervan.

Jelly Elsinga
Joure.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS