Nieuwsberichten
Verslag van de Kerstworkshop op 6 december in Leeuwarden.
07-12-2017 15:49
Verslag Kerstworkshop gehouden op woensdag 6 december 2017

Om negen uur komen de eerste dames bij de Kurioskerk aan. Met tassen en kratten vol groen. Om deze morgen voor de laatste keer creatief aan de slag te gaan.
Nieske Coster kan een volle zaal dames welkom heten. Was het andere jaren wel eens de vraag of het door kon gaan gezien de geringe opgave, vandaag is dit niet het geval. Er moesten zelfs dames teleurgesteld worden want helaas vol = vol .
Nieske begint de morgen met het lezen van het gedicht “ ik dank U ”.
Hierna kan Willy Mud beginnen met de uitleg.
We krijgen een groot stuk gaas, hiervan moeten de zijkanten met groen worden omwikkelt.
Dan een stuk boomschors en oase erop vast zetten. Dit kan dan bedekt worden met mos en groen. Verder kan er groen, hulst, dennenappels en op, wat je maar wilt en meegenomen hebt.

Er zijn weer allemaal verschillende creaties te zien, je kunt het ophangen, binnen of buiten.
Na een paar uur hard werken is het klaar en kan er worden opgeruimd
Het groen dat over is kan meegenomen worden. Kan men thuis ook nog aan de slag.
Nieske Corster bedankt Willy Mud en Anna de Roos voor de manier waarop ze ons deze morgen weer hebben begeleid om tot een goed resultaat te komen.
Als afsluiting leest ze het verhaal van de vier kaarsen. ( zie hieronder) De kaarsen stellen vrede, vertrouwen, liefde en hoop voor. De drie eersten zijn teleurgesteld en gaan uit, willen niet verder branden. Alleen de hoop blijft branden en kan daardoor het licht weer doorgeven aan de anderen.
Nieske wenst ons wel thuis en fijne feestdagen.

Jelly Elsinga
Joure

KERSTVERHAAL

Het verhaal van de vier kaarsen

Adventsverhaal

Heel langzaam brandden eens vier kaarsen.
De omgeving was zo rustig dat men ze kon horen spreken.
De eerste kaars zei: "lk ben de VREDE.
lk deed zolang mijn best
opdat mensen geen ruzie zouden maken,
dat ze geen wapens zouden gebruiken,
dat ze niet zouden slaan voor een meningsverschil.
Maar er blijft oorlog overal,
en waar mensen in groepen samenkomen
blijven er twisten ontstaan.
Wat heeft het voor zin dat ik voor hen brand?
Niemand, kan mij beletten dat ik uitdoof."
Haar vlammetje werd vlug kleiner en doofde uit.

De tweede kaars zei: "lk ben het VERTROUWEN.
Meestal kan ík gemist worden.
Dus heeft het geen zin meer dat ik blijf branden.
Want ik leer mensen om te geloven
in het leven zelf en in elkaar.
lk leer hen dat ze samen iets moois kunnen maken,
maar ze luisteren niet.
Hun vertrouwen is zo klein.
Ze geloven alleen wat simpel is
en in dromen die wegvliegen als een veertje.
Mensen vertrouwen niet eens meer hun eigen hart,
en geloven niet in het waarom van hun bestaan."
Wanneer ze stopte met praten
blies ze zichzelf met een laatste zuchtje uit.

Op haar beurt sprak zachtjes de derde kaars:
"lk ben de LIEFDE.
lk heb de kracht niet gekregen om te blijven branden.
De mensen negeren me.
Ze vergeten zelfs hun naasten te beminnen.
lk had zo gehoopt
dat ik mensen kon helpen
om elkaar warmte te geven,
en het gevoel dat er altijd lemand
ook van hen hield - zelfs al wist men dat niet."
Ze wachtte niet langer en doofde uit.

Plots kwam er een kind aan
en zag de drie gedoofde kaarsen.
Het keek naar de vrede
waarvan het licht verdwenen was,
en naar het vertrouwen
dat het nodig had om groot te worden
en om moedig te zijn,
en naar de liefde
omdat het kind niet alleen wilde zijn.
"Waarom branden jullie niet langer?"
riep het kind vol onzekerheid uit.
De drie kaarsen spraken
en vertelden hoe slecht het met hen ging.
Nadat dit alles gezegd was
begon het kind te wenen.

Toen zei de vierde kaars:
"Wees niet bang, mijn kind.
Nu ik nog brand
kunnen we de andere kaarsen weer aansteken.
Want ik ben de HOOP!"
Met glanzende ogen nam het kind de kaars van de hoop
en stak de andere kaarsen weer aan.
Het vlammetje van de hoop
wilde het kind nooit uit het leven laten verdwijnen.
Laten ook wij allemaal de HOOP,
het VERTROUWEN, de VREDE
en de LIEFDE bewaren en koesteren!!!
Dan groeit het grote licht
dat Kerstmis is voor vandaag, voor morgen en altijd!
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS