Nieuwsberichten
Verslag lêzing Fryske Akademy op 21 november.
28-11-2017 18:30
Verslag lêzing Fryske Akademy
Datum: dinsdag 21 november 2017
Plaats: Partycentrum ‘t Haske Joure


door Dr. Jelske Dijkstra, zij werkt als postdoctoraal onderzoeker bij de Fryske Akademy en als HBO docent en post-trainer bij de opleiding Logopedie van de NCOI.
Daarnaast werkt ze als zelfstandig ondernemer aan verschillende opdrachten die met taal of meertaligheid te maken hebben.

Onderwerp: Dwale troch it radio-argyf van Omrop Fryslân

De Friese radio bestaat al sinds 1946. Dat begon met een halfuurtje in de week. Nu stuurt Omrop Fryslân 24 uur per dag uit. Zo’n rijke radio historie betekent dat er een gigantisch archief met allerhande uitzendingen zijn. Het zoeken naar bepaalde fragmenten is daarom lastig en je bent afhankelijk van kernwoorden die de archivaris gebruikt heeft en dan nog is het erg lastig om het goede fragment te vinden op zowel oude geluidsbanden als digitale geluidsbanden. Binnen het project FAME(Frisian Audio Mining Enterprise) wordt dit probleem opgelost.

Binnen dit project werkt de Fryske Akademy, tezamen met de Radboud Universiteit van Nijmegen, Gridline in Amsterdam, Tresoarr en Omrop Fryslân aan Fries-Nederlandse spraakherkenning mee om als uiteindelijk doel de ontsluiting van het radio-archief van de Omrop.
Jelske legt via de beamer uit hoe spraakherkenning werkt. Door alle radiofragmenten door de spraakherkenner te halen wordt gesproken taal omgezet naar geschreven taal. Zo krijg je een grote database met teksten die veel makkelijker zijn op te zoeken en ook publiekelijk toegankelijk wordt.

Jelske laat ons ook enkele fragmenten horen van b.v. Akke Radsma en stukken uit een hoorspel van vroeger en laat ons raden naar enkele bekende radiopersonen van weleer.

Een interessante lezing van wat je met de moderne technieken van tegenwoordig al niet kunt doen!

Hinke Baas
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS