Nieuwsberichten
Verslag van de Fryske Akademylêzing op 21 november.
23-11-2017 16:46
Verslag lêzing Fryske Akademy

Lezing door Prof. Dr. Henk van Houtum, hoofd van het Nijmegen Centre for Border Reseach aan de Radboud Universiteit Nijmegen en hoogleraar Grensstudies aan de University of Eastern Finland. Datum: dinsdag 21 november 2017

Onderwerp: Voorbij Fort Europa

In zijn lezing vertelt de heer van Houtum over het falende migratiebeleid van de EU. De afgelopen jaren is er een Fort Europa ontstaan, met desastreuze gevolgen. De mensensmokkel floreert, er worden dubieuze deals gesloten met autocratische regimes en er vallen duizenden doden. De EU verliest steeds meer grip op haar eigen beleid. Migratie naar de EU wordt door hem in een breder historisch en geografisch perspectief geplaatst en de tegenstrijdigheden en averechtse effecten van het huidige systeem worden bloot gelegd.
Het huidige Europees beleid is er indirect de oorzaak van dat vele vluchtelingen sterven. De EU is de dodelijkste grens op aarde, inmiddels zijn 50.000 mensen gestorven op weg naar een beter leven. Het is de prijs die wordt betaald om onze welvaart te beschermen. Hij geeft hiervoor drie belangrijke oorzaken aan:

  1. Muur: Papier Dit is de hardste eis. Art. 1 van de Grondwet van de VN geeft aan dat mensen het recht hebben om hun land te verlaten en vrij te reizen. Om te kunnen reizen naar een ander land hebben mensen in armere landen vaak een visum nodig. Ze vluchten vaak zonder papieren, dit is discriminatie op geboortegrond. De paradox is dat men vlucht vanwege het regime maar geen visum kan krijgen vanwege hetzelfde regime.
  2. Muur: IJzer Er is een macaber grensbeleid. Er wordt ontwikkelingsgeld gebruikt om mensen tegen te houden. Er wordt een Europees land gecreëerd die begrensd moet worden. In feite klopt dat niet, Europa is niet te begrenzen. Ook trekt de EU zich meer terug, ga maar naar de buren! In Nederland moet er 2 jaar gewacht worden op gezinshereniging. De paradox is dat het immigratiebeleid mede in handen is van smokkelaars en dictators. Het gevolg is een schaakspel met pionnen.
  3. Muur: Het Kamp Situatie van uitsluiting, een kampsamenleving. Eindeloos wachten en balanceren. Het EU beleid is bedoeld om kernwaarden te beschermen maar holt deze juist uit.
Alternatieven voor een duurzaam en rechtvaardig migratiebeleid, voorbij Fort Europa

  • Normaliseer. Accepteer migratie en vluchtelingen die bij een internationale samenleving en economie hoort.
  • Nuanceer. Migranten zijn 3% van de wereldbevolking, daarvan is 1 % vluchteling. Daarvan wordt 85% buiten de EU opgevangen.
  • Re-articuleer. De macht van woorden. Stop fobisch denken, parasiteren, etc.
  • Legaliseer. Bescherm, creëer een veilige route en verdeel de vluchtelingen over de EU.
  • Egaliseer. Bescherm vluchtelingen en de rechtsstaat. Laat vluchtelingen direct participeren.
  • Mondialiseer naar een Wereld Migratie Organisatie. (WMO) Mondialiseer Art. 1 van de Grondwet van de VN.

Tjitske van der Meer
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS