Nieuwsberichten
Verslag van de besturenmorgen gehouden op woensdag 18 oktober 2017.
02-11-2017 13:25
Verslag van de besturenbijeenkomst gehouden op woensdag 18 oktober 2017

De voorzitter mevr. S. Sijtsema kan een volle zaal welkom heten. Drie afdelingen zijn met kennisgeving afwezig, zo ook mevr. H.Harkema, mevr.R .Osinga en mevr. U. van Netten.
Het wordt een speciale bijeenkomst, het zal gaan over de opheffing van onze Fr. C.P.B.
We beginnen met het zingen van Lied 313 vers 1 en 2. Vervolgens leest de voorzitter Spreuken 10 vers 22, gevolgd door een korte overdenking: Als er 2 of 3 in mijn naam verenigd zijn ben Ik bij hen. Als mens hebben we een taak in deze wereld.

Het verslag van 15 maart 2017 wordt onveranderd aangenomen.
Bij binnenkomst is het informatieboekje 2017 – 2018 uitgereikt, staan er fouten in, dit graag doorgeven aan mevr. v.d. Meulen. Ze zal dit dan doorgeven.
Werkgroepen:
  • Internationale Vrouwendag op 8 maart 2018 in de Doopsgezinde Kerk in Leeuwarden met als thema “Kunst en Cultuur“
  • P.R. en kadering: er zijn geen excursies, wel is er de historische stadswandeling, dit keer in maart en als plaats Dokkum. Het reisje is op 17, 18 en 19 april. Via Staphorst naar Kampen en van daaruit een boottocht met lunch aan boord.
  • Boek in Beeld heeft nieuwe werkgroepleden en in september was er de gespreksleidersdag.
  • Creativiteit: voor de kerstworkshop zijn al een aantal opgaven.
  • Winkel: alles gaat weg voor de helft van de prijs.
  • Sprekerslijst: om deze up to date te houden,veranderingen die tegen komt bij mevr. v. Dijk melden.
  • Biningsdei: het is de laatste Biningsdei. 's Morgens komt Tineke Bieshuizen en 's middags Flexwerk uit Groningen met cabaret. In de Bining van januari komt alle informatie.
  • Fryske Akademy: dit jaar voor de 60e keer. Er zijn twee dagen op 21-11-2017 en 19-01-2018. Op 13-3- 2018 is de jubileumbijeenkomst 's middags in de Harmonie te Leeuwarden
De contributie wordt niet verhoogd. Sponsors zijn Dalstra Reizen en Stella Fietsen, deze hebben een advertentie in de Bining
De opheffing van de Fr.C.P.B. heeft voor de plaatselijke afdelingen als gevolg dar de lopende rekening wordt opgeheven. De afdelingen moeten een eigen bankrekening openen.
Ondanks de opheffing zijn er bij verschillende afdelingen nieuwe leden bijgekomen.
De volgende afdelingen hadden een jubileum: Joure 80 jaar, Ureterp 65 jaar en Minnertsga 60 jaar
De afdeling Boxum – Deinum is in februari gestopt.

Na de pauze komt het ontbinden van de Fr.C.P.B. aan de orde. Door middel van een aantal actiepunten licht de voorzitter het geheel toe. Alles duidelijk via de beamer te zien. De afdelingen krijgen deze informatie toegestuurd.

Als afsluiting merkt de voorzitter nog op dat als je iets loslaat er vaak ook weer ruimte komt voor iets nieuws, al zullen we het zekere missen.

Tenslotte zingen we nog het Bûnsliet en wenst de voorzitter ons een goed seizoen en wel thuis.

Jelly Elsinga
Joure
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS