Geschiedenis
Op 14 februari 1930 wordt de Christelijke Friese Landbouw Jongeren Bond opgericht.
De C.B.T.B. (Christelijke Boeren en Tuinders Bond), die ook al bestaat en deze jongerenbond hebben geen vrouwelijke leden.
Toch rijpt het denkbeeld al vrij spoedig dat men moet komen tot het stichten van een organisatie van plattelandsvrouwen en meisjes.
In de vertrouwde sfeer van het bestaande christelijke jeugdverenigingsleven weten de jongeren het meedoen van de meisjes te waarderen en men stelt dan ook de vraag: waar blijven de meisjes op dit terrein? Nu, ze komen!
Op 4 december 1935 komt een groep van ongeveer 200 jonge enthousiaste christenvrouwen te Leeuwarden samen en beloven elkaar dat ze zullen werken aan de bloei van het plattelandsleven.
Het doel is : het meisje, de vrouw te ontwikkelen op huishoudelijk en breder terrein van het leven. Het richtsnoer is de binding aan Gods woord.
Men zet zich in voor bijvoorbeeld bevordering van het christelijk landbouwhuishoudonderwijs en de ontwikkeling van het Friese platteland. Men organiseert conferenties, excursies en werkt, indien nodig, samen met b.v. de Stichting Friesland voor het Maatschappelijk werk, de Fryske Kultuer Ried en de C.B.T.B.
In 1958 wordt de naam gewijzigd in de Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond.
In 1960 bij het 25-jarig bestaan van de Friese Christelijke Plattelands Vrouwen en Meisjesbond heeft men 75 afdelingen met ruim 4000 leden.
In 1969 treedt de Friese C.P.B. als volwaardig lid toe tot de landelijke bond.
Vanaf 1 januari 1997 is de Friese C.P.B. weer zelfstandig, omdat het lidmaatschap van de landelijke bond opgezegd wordt.

De Friese C.P.B. nu:
Het is een organisatie voor vrouwen die graag andere vrouwen willen ontmoeten.
Ze is er voor vrouwen die op een ontspannen manier, vanuit een christelijke grondslag, willen werken aan persoonlijke ontwikkeling en bewustwording.
De leden komen overigens niet alleen van het platteland, maar ook uit de Friese steden.

Op dit moment zijn ca. 1409 vrouwen lid van de Friese C.P.B., verspreid over heel Friesland in plaatselijke afdelingen.
De bond is ook actief in uw omgeving!