Bestuur
De Friese C.P.B. heeft een bondsbestuur bestaande uit acht dames.
De bond bestaat uit negen rayons, die onderverdeeld zijn in 36 plaatselijke afdelingen.
Het provinciaal bestuur is gekozen om de samenhang te bevorderen en te zorgen voor een goede toekomst van de vereniging. Het bondsbestuur staat ten dienste van de leden.
Daarom zal het bondsbestuur ook steeds met haar leden, het meest via de afdelingsbesturen, in gesprek blijven over het te voeren beleid.
De drie O’s van Ontmoeting, Ontwikkeling en Ontspanning zijn de kernwoorden van onze vereniging. Deze komen terug in de activiteiten die de Friese C.P.B. haar leden aanbiedt.


Samenstelling van het provinciaal bestuur:

Sjoke Sijtsema-Hibma
Voorzitter
Koutenburg 33
9263 RL Garyp
tel. 0511 521143
E-mail: Protected email address


Inge v.d. Meulen
Secretaris
Parklaan 16
8801 HJ Franeker
tel. 0517 394207
E-mail: Protected email address


Henny Harkema-Veldkamp
Penningmeester
Buren 38
8761 PC Ferwoude
tel. 0515 541729
E-mail: Protected email address


Maaike Bakker-Hoekstra
Smelleken 12
8446KX Heerenveen
tel. 0513 436563
E-mail: Protected email address


Tjitske Burggraaff-Schipstra
Hegewei 7
9218 VA Opeinde
tel. 0512 371700
E-mail: Protected email address


Tjitske van der Meer-Braaksma
De Opslach 12
9256 HE Ryptsjerk
tel. 0511 431576 - 06 18583993
E-mail: Protected email address


Annie van Dijk-Haga
Pypsterhof 39
9033 XL Deinum
tel. 058 8441805
E-mail: Protected email address


Hinke Baas-Dijkstra
Kooiweg 29
8488 AP Nijeholtwolde
tel. 0513 633102
E-mail: Protected email address