Activiteiten
De Friese C.P.B. is een christelijke maatschappelijke organisatie.
Dit houdt in dat allerlei veranderingen en trends binnen onze maatschappij min of meer de activiteiten bepalen.
Op de afdelingsavonden worden allerlei maatschappelijke onderwerpen aan de orde gesteld, zoals opvoeding, onderwijs, cultuur, politiek, milieu, godsdienstige stromingen of de leefbaarheid van het platteland.
Deze afdelingavonden worden in het winterseizoen één keer per maand gehouden.
Door middel van sprekers, productdemonstraties en excursies worden de onderwerpen op een boeiende manier aan u overgebracht.
Om de afdelingen te stimuleren biedt het bondsbestuur, zonodig, werkmateriaal aan om mee aan de slag te gaan.
Twee keer per jaar organiseert het bondsbestuur een bestuursvergadering.
Op deze vergaderingen krijgen de afdelingsbesturen heel veel informatie over de te houden activiteiten.
De drie O’s van Ontmoeting, Ontwikkeling en Ontspanning zijn de drie kernwoorden die terug komen in de activiteiten.

De Friese C.P.B. heeft u o.a. het volgende te bieden:

Biningsdei
Eenmaal per jaar komen alle leden een dag bij elkaar. Deze dag is georganiseerd rond een bepaald thema en ook hier staan de drie kernwoorden centraal.
De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

Tjitske Burggraaff-Schipstra (bb lid)
Hegewei 7
9218 VA Opeinde
tel. 0512 371700
E-mail: Protected email address

Hinke Baas-Dijkstra (bb lid)
Kooiweg 29
8488 AP Nijeholtwolde
tel. 0513 633102
E-mail:Protected email address

Oeke Westra
Schoterlandseweg 63
8414 LN Nieuwehorne
tel. 0513 541309
E-mail: Protected email address

Femmie de Vries
Schoterlandseweg 40
8555 JH Katlijk
tel. 0513 542011
E-mail: Protected email address

Alida de Groot
de Jierden 2
9202 VL Drachten
tel. 0512 517454
E-mail: Protected email address

Rennie Veenstra-Hayma
Folgeren 23
9207 LG Drachten
tel. 0
E-mail: Protected email address

Tineke Hoogeveen
Splitting 34
9202 LG Drachten
tel. 0512 510152

P.R. en Kadering
Om de afdelingsbesturen in haar werk te ondersteunen, biedt de Friese C.P.B. u cursussen aan.
Enkele voorbeelden zijn: spreken in het openbaar, vergadertechnieken, flyers maken en een cursus kennismaken met kunst. Ook worden er excursies naar de Tweede Kamer en culturele bustochten georganiseerd.
De werkgroepleden:

Maaike Bakker-Hoekstra (bb lid)
Smelleken 12
8446KX Heerenveen
tel. 0513 436563
E-mail:Protected email address

Tjitske van der Meer-Braaksma (bb lid)
De Opslach 12
9256 HE Ryptsjerk
tel. 0511 431576 / 06 18583993
E-mail: Protected email address

Tine de Jong-Jongbloed
Thaborwei 10
8633 WS Ysbrechtum
tel. 0515 412974
E-mail: Protected email address

Riemy Prins-Hofman
Pr. Beatrixstraat 17
8801 DC Franeker
tel. 0517 394660
E-mail: Protected email address

Elly de Vries-Westerdijk
Cammingastraat 4
8802 ZL Franeker
tel. 0517 3930017
E-mail: Protected email address

Literaire leeskringen
De leeskringen zijn al 25 jaar een groot succes.
Wanneer u zich aansluit bij de literaire leeskringen, maakt u kennis met boeiende literaire werken en met een groep enthousiaste lezers.
Samen literatuur lezen voegt hier nog eens iets extra’s toe.

De werkgroepleden:
Sjoke Sijtsema-Hibma (bb lid)
Koutenburg 33
9263 RL Garyp
tel. 0511 521143
E-mail: Protected email address

Ada Magré
Marsbaan 21
8802 BA Franeker
tel. 0517 390660
E-mail: Protected email address

Marie Steinfort
Salverderweg 71
8801 PT Franeker
tel. 0517 392793
E-mail: Protected email address

Korien Groeneveld-Faber
Friezenburg 112
8702 AC Bolsward
0515-579190
E-mail: Protected email address

H. de Jong-Kiers
Stûken 13
9247 DJ Ureterp
tel. 0512 302489
E-mail: Protected email address


Creativiteit
Bent u graag creatief bezig, dan kunt u bij de Friese C.P.B. met verschillende technieken op dit gebied aan de slag.
De werkgroepleden:

Nieske Coster-van der Pol
Orxmasingel 19
9036 JT Menaam
tel. 0518 452310
E-mail: Protected email address

Willy Mud-van Elp
Zomerweg 39
9255 MB Tytsjerk
tel. 0511 431783
E-mail: Protected email address

Anna M. de Roos-Geschiere
Graldasingel 15
9036 KC Menaam
tel. 0518 451576
E-mail:Protected email address
De Bining
De Bining is het contactblad dat elk lid 3 maal per jaar krijgt toegestuurd.
In dit blad treft u o.a. actuele informatie aan, maar ook verslagen en een agenda.
De redactieleden:

Maaike Bakker-Hoekstra (bb lid)
Smelleken 12
8446KX Heerenveen
tel. 0513 436563
E-mail: Protected email address

Annie Veldstra-Kronemeyer
Appelhoflaan 10
8501 ER Joure
tel. 0513 410788
E-mail: Protected email address

Alie van der Bij-van der Meer
Koutenburg 4
9263 RM Garyp
tel. 0511 521241
E-mail: Protected email address

Saakje Terpstra-van Dijk
Tilledyk 64
9047 KK Minnertsga
tel. 0518 471377

Jelly Elsinga
Stjoerboard 114
8502 Ad Joure
tel. 0513 413249
E-mail: Protected email address


De winkel
In de Friese CPB winkel zijn verschillende artikelen te koop, om een spreker te verrassen, een lid, familie of u zelf. Er is genoeg keus in o.a. schalen, lepeltjes, vazen, paraplu`s, handdoeken en kaarsen. Op de besturenochtenden en op de Biningsdei is de winkel aanwezig.


Annie van Dijk-Haga (bb lid)
Pypsterhof 39
9033 XL Deinum
tel. 058 8441805
E-mail: Protected email address

Jelly Elsinga
Stjoerboard 114
8502 AD Joure
E-mail: Protected email address

Internationale Vrouwendag
Ieder jaar op 8 maart is het internationale vrouwendag.
Samen met Partoer en de vrouwenorganisaties Passage en BvPF Vrouwen van Nu organiseren we een manifestatie.
Contactdames zijn:

Rineke Osinga
Orxmasingel 29
9036 JV Menaam
tel. 0518 451563
E-mail: Protected email address

Geeske Steendam-Hollema
De Taats 5
9285 ME Buitenpost
tel. 0511 542106
E-mail: Protected email address

Fryske Akademy
Yn it winterskoft wurde op trije dagen lêzingen holden.
Op dizze dagen is der sawol moarns as middeis in lêzing mei diskusje.


Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neem dan gerust contact op met de Friese C .P.B. We staan u graag te woord.

Actuele informatie over ons aanbod vindt u op deze website bij de agenda, nieuws, thema's en bij de afdelingen.