Organisatie
De Friese Christelijke Plattelandsvrouwenbond is een organisatie voor vrouwen die elkaar willen ontmoeten op een ontspannen manier.
Vanuit een christelijke grondslag willen zij werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en bewustwording op het gebied van gezin,samenleving en arbeidssituatie.

Centraal staan de drie O’s van:
Ontmoeting
Ontwikkeling
Ontspanning.