Nieuws
Mevrouw Slofstra 76 jaar lid van de Friese CPB
06-04-2016 15:20
Na afloop van “De Biningsdei” in “De Lawei” te Drachten werden de bloemen gebracht naar mevr. Slofstra. Zij woont in Brugchelenkamp in De Westereen. Mevr. Slofstra is met 76 jaar lidmaatschap van de Friese CPB, degene die het langst lid is van onze vereniging.
verslag van het 50 jarig jubileum van de afdeling Wanswert-Burdaard
31-03-2016 08:54
Verslag van het 50-jarig jubileum van de C.P.B. afdeling Wanswert-Burdaard op 16 maart 2016 in gebouw Eldorado te Wanswert.
Om 17.00 uur heet de presidente, Mevr. Trynke Zijlstra 16 van de 17 leden van harte welkom. Het 17e lid was afwezig. Zij zit al een tijdje in een verzorgingshuis, maar wilde wel lid blijven tot het jubileum. Het was echter te veel om te komen.
Ook een woord van welkom voor Mevr. Sjoke Sijtsema, van het Bondsbestuur.
In een sfeervol Eldorado kregen we eerst koffie met havermoutkoek, waarna we het officiële gedeelte afhandelen. Daarna krijgt Mevr. Sijtsema het woord. Zij zit hier met een dubbel gevoel, want het is niet alleen feest vandaag. Wij stoppen namelijk als vereniging. Geen nieuwe leden en niemand wil meer in het bestuur.
Na mooie woorden van Mevr. Sijtsema, is het tijd voor de huldiging. 4 dames zijn vanaf het begin lid geweest: Mevr. S. de Boer-v.d. Woude, Mevr. S. Elgersma-Bakker, Mevr. M. Elgersma-de Jong en Mevr. S. Talsma-Boersma. Zij krijgen een bloemetje aangeboden. Ook Mevr. R. de Jong-Visbeek krijgt een bloemetje. Zij was 56 jaar lid van de C.P.B.
Nadat ook de financiën zijn afgehandeld, wordt er een Chinees buffet bezorgd en gaan we lekker met elkaar eten. Er is ijs met vruchtjes en slagroom na.
Als iedereen verzadigd is, wordt alles opgeruimd en krijgen we nog onder het genot van wat drinken, een beamer presentatie met vele foto`s uit de afgelopen 50 jaar.
We besluiten met het zingen van het bondslied.
Iedereen krijgt een kaars mee en een boekje met een greep uit 50 jaar notulen als herinnering.
Het was een mooie avond met gemengde gevoelens
Verslag van de besturenmorgen van 9 maart
29-03-2016 20:29
Verslag besturenmorgen 9 maart in de Kurioskerk te Leeuwarden
Feestelijke bijeenkomst afdeling Oudeschoot
15-03-2016 19:03
Feestelijke bijeenkomst afd. Oudeschoot
Verslag excursie naar "Van Smaak" maaltijdservice in Drachten
22-02-2016 16:12
Excursie naar “Van Smaak” maaltijdservice in Drachten op 16,18, 22 en 23 febr. 2016
... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ...