Nieuws
Stadswandeling Franeker op 26 september 2017.
05-10-2017 13:19
Stadswandeling Franeker dinsdag 26 september 2017.
Verslag gesprekleidersdag op 7 september 2017
05-10-2017 13:08
Verslag gespreksleidersdag van 7 september 2017
Muzikale rayonavond in Ternaard op 20 september
23-09-2017 10:03
Muzikale rayonavond in Ternaard
Jaarlijkse CPB reisje 2017
04-05-2017 10:06
Jaarlijkse CPB reisje 2017
Verslag van de Biningsdei op 4 april 2017
12-04-2017 20:56
De Lawei biedt ons weer onderdak deze dag. Veel vrouwen zijn afgereisd naar Drachten, zodat de grote zaal weer goed bezet is. Het balkon is gesloten.
Om 9.30 opent de voorzitter, Sjoke Sijtsema deze dag door ons allen welkom te heten. Ook de spreker ds. Heetderks hoofdpredikant van het protestantse Justitiepastoraat.
Enkele afdelingen hebben zich afgemeld.
De bloemstukken zijn gemaakt door twee werkgroepleden. De voorzitter geeft uitleg hierover. Kaarsen worden aangestoken ter herinnering aan die leden die gestorven zijn. Een gedicht wordt voorgelezen.
Opening: Zingen lied 216, er wordt gelezen uit Kolossenzen met daaraan volgend de meditatie. Na gebed wordt nog gezongen lied 103c.
Het bondsbestuur wordt voorgesteld en het jaarverslag en financieel verslag zijn goedgekeurd, zodat de secretaris en penningmeester decharge worden verleend.
Nu krijgt ds. Heetderks het woord. Hij stelt zichzelf voor. Na verschillende gemeenten te hebben gediend is hij nu hoofdpredikant van het justitiepastoraat.
Hij zegt dat het voor de gevangenen wennen is om door opsluiting de regie over je leven kwijt te raken. Het is een multiculturele samenleving. Een mens is meer dan een dader.
Men wil herstel gericht werken. Dominee benadrukt dat verbinding met de kerk belangrijk is. De kerk binnen en buiten horen bij elkaar.
Tijdens de pauze wordt er gekollekteerd voor het justitiepastoraat. De opbrengst wordt gebruikt voor dingen die niet door de staat worden betaald, zoals bijvoorbeeld bijbels.
Veel vragen zijn ingeleverd die door ds. Heetderks worden beantwoord.
De voorzitter bedankt ds. Heetderks en laat hem niet met lege handen naar huis gaan en evenmin de heer Van Cimmenade, onze begeleider bij de samenzang.
Dan is er pauze waarin diverse stands bezichtigd kunnen worden.
's Middags is er een optreden van “Sterke Froulju”. Dit gaat over 4 vrouwen die opgesloten zitten en met elkaar overweg moeten zien te gaan.
Iets om over na te denken.
Tot slot wordt het bondslied gezongen en de voorzitter sluit deze dag. Iedereen wordt wel thuis gewenst.

Geschreven door Annie Veldstra.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...