Nieuws
Excursie "Het Lichtpunt"
15-03-2010 20:22
Donderdag 11 Maart gingen we als C.P.B. vrouwen naar "het Lichtpunt " in Kollummerzwaag, in het kader van duurzaamheid.
Er waren 100 dames aanwezig.We werden ontvangen met koffie en oranjekoek.
Daarna heette dhr. Bijleveld ons welkom en vertelde ons over het Lichtpunt.
Het is 32 jaar geleden ontstaan, en komt voort uit het Pinksterfeest van Veenklooster.
Het is een Christelijk opvang en ontmoetingscentrum.
Opvang voor mensen die tussen wal en schip zijn geraakt, door drank, drugs of andere problemen.Deze mensen kunnen hier een half tot één jaar terecht. Ze moeten meedoen aan een dagprogramma. Dat kan zijn: meehelpen in de loods, kaarsenmakerij of creatief bezig zijn. Voor deze mensen zijn 20 appartementen beschikbaar.
50 jarig jubileum van de afdeling Oentsjerk
23-02-2010 19:33
Onze CPB afdeling Oentsjerk vierde 10 febr. jl. haar 50-jarig jubileum met een feestelijke avond, incl. buffet in de Trochreed te Readsjerk.
Op deze avond werden 10 leden van het eerste uur in het zonnetje gezet.
Onder de jubilarissen Mw. A. Huisman-Lodewijk, die de eerste zes beginjaren een bestuursfunctie had. De CPB Oentsjerk telt zo’n 80 leden die uit de dorpen van de “Trynwalden” komen.
De maandelijkse bijeenkomsten worden op woensdagavond in Heemstrastate gehouden met een gevarieerd programma.
Op de foto achterste rij (45 jaar lid) v.l.n.r.
Mw. H. Bosma-de Boer, Mw. J v/d Veen-Kinderman, Mw. K. Broos-Elzinga, Mw. A. Talsma-de Jong, Mw. G v/d Haag-de Jong, Mw. F. de Vries-v Sloten, Mw. Tj. Talsma-Louwsma.
Op de voorste rij (50 jaar lid)
Mw. T. Dijkstra-Bonnema, Mw. A. Huisman-Lodewijk, Mw. A. Visser-Kinderman
Gelukkig en gezegend 2010
31-12-2009 14:07
Namens het Bondsbestuur wil ik iedereen een gelukkig en gezegend 2010 toewensen. We hopen ook het komende jaar elkaar weer te ontmoeten op de vele activiteiten die georganiseerd worden en dat we ons mogen laten inspireren met en door elkaar. Maar vooral ook door onze Grote Inspiratiebron waarvan we ook voor het komende jaar weten:
God is met ons des avonds en des morgens.
Is zeker met ons elke nieuwe dag.
Met vriendelijke groeten,
Rineke Osinga-Steen.
Vernieuwde website
31-12-2009 14:05
Vanaf 1 januari 2010 werken we met deze nieuwe website. De oude, www.vrouwennetfryslan.nl, komt daarmee te vervallen. Alle informatie van de oude website is ook hier weer terug te vinden, soms op een iets andere plek.

Hebt u informatie voor op de website dan kunt u deze e-mailen naar Protected email address.
... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27