Nieuws
Verslag van de rayonavond op 19 oktober in Joure.
01-11-2017 09:27
Verslag van de rayon avond van Joure en Lemsterland, gehouden op 19 oktober 2017 in de Oerdracht in Joure
Verslag van de rayonavond van de afd. Donkerbroek, Jubbega en Oudeschoot.
30-10-2017 19:32
Mevr. M.Veenstra van afd. Donkerbroek opende de avond met een warm welkom ook aan het cabaret "Tetje van toen". Ze ging voor in gebed en we zongen: "Wat de toekomst brenge moge". In haar meditatie refereerde ze ook aan het feit dat het bondsbestuur op houdt te bestaan. Daarna mocht de rayonvrouw nog enkele woordjes spreken en was het tijd voor Tetje! Deze zong met veel verve leuke bekende liedjes welke we op de beamer mee konden zingen. Ook kon ze mooi vertellen. Al met al een zeer gezellige avond welke werd besloten met het zingen van het bondslied!
Verslag van de rayonbijeenkomst van rayon 6 in Siegerswoude.
30-10-2017 19:25
In de Ûthof in Siegerswoude werden we verwelkomd door mevr. E. v.d. Hoog incl. de Zanggroep uit Langedijke!
We begonnen met zingen en gebed. Ook de rayonvrouw mocht haar zegje doen daarna was het de beurt aan de zanggroep Langedijke bestaande uit zo'n 20 mannen en vrouwen.We kregen prachtige liedjes te horen waarvan we ook enkele konden meezingen. Er werden een paar leuke sketches gedaan waardoor de lachspieren goed werden geactiveerd. Een zeer gezellige avond waar zo'n 45 dames aanwezig waren. Na het dankwoord werd de avond besloten met het zingen van het bondslied.
Verslag van de Rayonbijeenkomst gehouden op 17 oktober 2017 in Opeinde.
30-10-2017 19:15
Rayonbijeenkomst gehouden op 17 oktober 2017, in de geref. kerk te Opeinde
verslag van de rayonavond op 28 september 2017 in Surhuisterveen.
07-10-2017 10:05
Op donderdag 28 september 2017 hield Rayon 3 bestaande uit de afd. Buitenpost, Drachtstercompagnie, Drogeham, Harkema en Twijzelerheide haar rayonavond in "De Lantearne" te Surhuisterveen.

Deze avond had de voorzitter van de afdeling Harkema de leiding. Uitgenodigd was de heer Fokke Plantinga uit Opeinde die "Sketches uit het amateurtoneel" voor ons opvoerde. Van zijn vertolking als "presidente" van de Fryske CPB" is de bijgevoegde foto gemaakt. Het was een gezellige avond met een goede opkomst.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...