Nieuws
Verslag van de Rayonavond in Dokkum
10-11-2015 12:14
Op 28 oktober vierden wij onze rayonvergadering. Ons rayon bestaat uit afdeling Driezum/Wouterswoude, afdeling Anjum en afdeling Dokkum.
Historische stadswandeling door Bolsward op 29 september2015
06-11-2015 09:55
Het wordt even na 13 uur al druk bij het Gysbert Japicxshûs, 40 dames komen er voor de historische wandeltocht. Omdat er zoveel belangstelling is, wordt de groep gesplitst.
Gespreksleidersdag 10 september 2015
06-11-2015 09:43
Mevr. Magré heet de aanwezigen welkom. De projectgroep Boek in Beeld heeft weer veel werk verzet met de voorbereiding en het samenstellen van de boekenlijst.
Rayonavond Jubbega, Donkerbroek en Oudeschoot
05-11-2015 20:28
De rayonavond op 14 oktober werd georganiseerd door Donkerbroek en gehouden in De Sionskerk met een optreden van de ”Sjongstra’s ".
Rayonavond in Franeker
05-11-2015 19:33
Woensdag 14 oktober 2015 werd de rayonavond van rayon 7 gehouden in De Rank te Franeker
Rayon 7 bestaat uit de afdelingen Boksum, Britsum, Menaam, Minnertsga, Tzummarum en Franeker.
... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ...