Nieuws
Verslag van de Biningsdei op 4 april 2017
12-04-2017 20:56
De Lawei biedt ons weer onderdak deze dag. Veel vrouwen zijn afgereisd naar Drachten, zodat de grote zaal weer goed bezet is. Het balkon is gesloten.
Om 9.30 opent de voorzitter, Sjoke Sijtsema deze dag door ons allen welkom te heten. Ook de spreker ds. Heetderks hoofdpredikant van het protestantse Justitiepastoraat.
Enkele afdelingen hebben zich afgemeld.
De bloemstukken zijn gemaakt door twee werkgroepleden. De voorzitter geeft uitleg hierover. Kaarsen worden aangestoken ter herinnering aan die leden die gestorven zijn. Een gedicht wordt voorgelezen.
Opening: Zingen lied 216, er wordt gelezen uit Kolossenzen met daaraan volgend de meditatie. Na gebed wordt nog gezongen lied 103c.
Het bondsbestuur wordt voorgesteld en het jaarverslag en financieel verslag zijn goedgekeurd, zodat de secretaris en penningmeester decharge worden verleend.
Nu krijgt ds. Heetderks het woord. Hij stelt zichzelf voor. Na verschillende gemeenten te hebben gediend is hij nu hoofdpredikant van het justitiepastoraat.
Hij zegt dat het voor de gevangenen wennen is om door opsluiting de regie over je leven kwijt te raken. Het is een multiculturele samenleving. Een mens is meer dan een dader.
Men wil herstel gericht werken. Dominee benadrukt dat verbinding met de kerk belangrijk is. De kerk binnen en buiten horen bij elkaar.
Tijdens de pauze wordt er gekollekteerd voor het justitiepastoraat. De opbrengst wordt gebruikt voor dingen die niet door de staat worden betaald, zoals bijvoorbeeld bijbels.
Veel vragen zijn ingeleverd die door ds. Heetderks worden beantwoord.
De voorzitter bedankt ds. Heetderks en laat hem niet met lege handen naar huis gaan en evenmin de heer Van Cimmenade, onze begeleider bij de samenzang.
Dan is er pauze waarin diverse stands bezichtigd kunnen worden.
's Middags is er een optreden van “Sterke Froulju”. Dit gaat over 4 vrouwen die opgesloten zitten en met elkaar overweg moeten zien te gaan.
Iets om over na te denken.
Tot slot wordt het bondslied gezongen en de voorzitter sluit deze dag. Iedereen wordt wel thuis gewenst.

Geschreven door Annie Veldstra.
Verslag van de 2e en 3e dag van de Akademy lezingen.
12-04-2017 20:54
FRYSKE AKADEMY
Verslag van de besturenbijeenkomst van 15 maart 2017.
06-04-2017 19:42
Verslag van besturenbijeenkomst gehouden op woensdag 15 maart 2017
Verslag van de excursie naar de chocoladefabriek in Achlum op 14 februari
22-02-2017 17:38
Het is prachtig mooi weer wanneer wij met ons vijven van uit Drachtstercompagnie naar Achlum vertrekken. Aangekomen bij de chocoladefabriek, zien we dat er al veel dames in het zonnetje staan te wachten.

Deze middag zijn er 36 dames uit de hele provincie gekomen om aan de excursie mee te doen.
Na dat we hebben betaald krijgen we een hoofdkapje op voor de hygiëne en worden we door Fam. Klaver-Faber hartelijk welkom geheten.

Dhr. Klaver vertelt op humoristische wijze iets over de chocoladefabriek, die sinds 1997 gehuisvest is in de oude zuivelfabriek.
We kunnen alvast een voorproefje nemen van de heerlijke bonbons die door mevr. Klaver zijn gemaakt. Daarna krijgen we een rondleiding door de fabriek. We zien daar de grote machines waarin de cacaobonen worden gemalen, gewalst en gemengd.
Er worden voornamelijk grondstoffen voor chocolade producten gemaakt. Deze producten gaan dan in grootverpakkingen naar andere bedrijven o.a. bakkerijen, waar de chocolade weer warm wordt gemaakt en verwerkt wordt op koekjes, gebak, bonbon, ijsco’s enz.. Van de cacaobonen worden heel veel verschillende producten gemaakt, van witte chocolade, roze chocolade, pure chocolade, vullingen voor bonbons enz..


Er worden ook eindproducten gemaakt, zoals hazzenutpasta, sûkelarje repen mei berenburg, advocaatbonbon, en berenburgbonbon. Dit is voornamelijk het werk van Vr. Klaver en deze producten zijn ook te koop in haar winkeltje.
Verschillende dames konden de verleiding niet weerstaan en kochten een tasje met inhoud.

Daarna lopen we naar de oude kloosterboerderij, dit is een beeldbepalende boerderij naast de kerk in Achlum. Deze boerderij was eigendom van het klooster dat voorheen middenin Achlum stond.
De boerderij is meerdere keren verbouwd, hij is van vóór 1700.
We bekijken de buitenkant van de prachtige kop romp boerderij, met de mooie blinden en oude voorgevel. Ook is er nog een gedeelte van de oude gracht intact gebleven.
Ook binnen mogen we alle kamers bezichtigen. Waar veel oude elementen bewaard zijn gebleven of weer in ere hersteld. Tegeltjes wand, stenen trapje naar de melkkelder.

We worden rondgeleid door Roelie Gredanis-Anema, zij is ruim 50 jaar geleden, op de boerderij geboren en heeft daar gewoond totdat het boerenbedrijf verplaatst moest worden, omdat de boerderij te dicht in de dorpskern stond.

Om goed half 5 gaan we allen weer op huis aan.
We zien terug op een mooie excursie in het zonnige Achlum.

Hartelijk dank aan het hoofdbestuur voor de organisatie van deze excursie.
Ook donderdag 16 februari zal er een excursie zijn waar 36 dames zich voor hebben opgegeven.

Marian Bijma
Kerstgroet
22-12-2016 22:12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...