Nieuws
Verslag van de creatieve ochtend op 8 december 2010
22-12-2010 10:54
In deze adventsweken leven we vol verwachting naar de Kerstdagen toe.
Ook op 8 december gingen wij, 2 dames van de afd. Britsum-Cornjum-Jelsum, vol verwachting naar de Kurioskerk om een kerststukje te maken.
Wat zouden de dames van de creativiteitscommissie deze keer voor ons in petto hebben?
Bij binnenkomst koffie en een plekje zoeken in de al goed gevulde zaal: ongeveer 64 dames uit alle windstreken.
De voorbeelden stonden al ten toon gesteld, dus iedereen kon dit alvast even op haar laten inwerken.
Akkie opent deze ochtend met het lezen van een stukje dat de titel draagt: "De bezinning". In ons drukke leventje tijd vrijmaken voor elkaar, zoals vanmorgen met elkaar creatief bezig zijn.
Daarna wordt ons de opbouw van het kerststukje verteld. De hoofdbestanddelen zijn gaas 50 x 50 cm., mos, oase en een onderbord.
Het gaas wordt 12 cm. ingeknipt en in tulpvorm gebogen (dit doet je denken aan ontvangen, handen vol verwachting). Het gaas wordt opgevuld met mos. Dan komt je eigen fantasie aan bod. Met lichtjes, bloemetje, kerstballen, dennenappels enz. ontstaat er zowaar een prachtig kerststukje.
Na afloop even bij onze mede C.P.B.-dames langs. Iedere creatie was anders maar de resultaten waren prachtig.
Zoals we gewend zijn ruimen we met elkaar de zaal op en iedereen neemt zijn eigen afval mee.
De dames die deze morgen hadden voorbereid kregen als dank een cadeaubon en applaus.
Akkie besluit deze morgen met de zegenbede van St.Patrick en wenst ons wel thuis en fijne Kerstdagen.
Nieuws van ons petekind Abdel-hay Akram Al-Sharif
19-11-2010 14:19
Het petekind van onze vereniging, Abdel-hay Akram Al-Sharif, is nu 16 jaar oud en zit in de tiende klas van de High School. Deze High School wil hij graag afmaken en dan wil hij gaan studeren voor arts. Zijn studie is voor hem ontzettend belangrijk, om zo in de toekomst aan de vooruitgang van het land mee te helpen.
Abdel houdt van voetballen, films kijken, tv kijken en computer spelletjes spelen. Op dit moment zit hij op zwemles, omdat dit iets is wat hij nog niet zo goed kan. Het huishouden heeft niet zijn eerste interesse, maar welk kind is hier wel dol op? Hij is veel liever buiten bij zijn vrienden. Abdel is een puber, heeft de baard in de keel en wordt lang en mager. Hij doet veel aan sport, gymnastiek en body bilding. Zo blijft hij in conditie. Hij is een heer en behulpzaam voor iedereen, en hij houdt van plezier maken. Hij doet altijd mee aan alle activiteiten die worden georganiseerd. Hij heeft ook weer mee geholpen in het zomerkamp voor gehandicapte kinderen.
Afsluiting thema "Duurzaamheid".
18-11-2010 17:21
Op de besturenmorgen is over de afsluiting van het thema “Duurzaamheid”gesproken, en de uitkomsten van de behandeling van de vragen doorgenomen. Daarover later meer.
Wanneer ik dit schrijf, op 11 november, is het de dag van de Duurzaamheid. Er wordt op scholen voorgelezen uit Mr.Finney het boek van Prinses Laurentien, die één deels het lezen en schrijven onder de aandacht brengt en dit combineert met duurzaamheid. Het is ons deze jaren ook wel duidelijk geworden dat duurzaamheid niet ophoudt een grote rol te spelen in ons leven en dat we na het behandelen van dit thema altijd kritisch zullen blijven ten opzichte van weggooien enz. Veel zal bij ons een tweede leven krijgen. Dat was het doel van het thema en dat is gezien de vele reacties wel naar boven gekomen.
Houdt Duurzaamheid op wanneer wij dit thema afsluiten? Nee , we sluiten het niet af maar weten dat we het voor u in de schijnwerpers hebben gezet en daarmee een bijdrage hebben gegeven om u na te laten denken over Duurzaamheid, wat betekent het voor ons, wat zal het ons brengen en wat zal het woord Duurzaamheid ons in de toekomst geven? Want zorgen over de duurzaamheid van onze aarde zijn de oorzaken dat wij meer en beter moeten nadenken hoe wij de aarde bewonen en bewerken. Hoe gaan we om met de resultaten van onze samenleving en hoe kunnen we passen in een rentmeesterschap over de schepping ons door God gegeven? Het is voor ons een opdracht hier verantwoord mee om te gaan en wij als commissie hopen, dat het heeft bijgedragen tot het besef bij onze vrouwen, dat zij aan de wieg staan van een ommekeer. Gesteund door de radio tv krant en andere huidige informatiebronnen zullen we ons gaandeweg nog bewuster zijn van de problematiek en de summiere wijze waarop wij het nog naar voren brachten.
Behandeling vragen: De meeste afdelingen hebben gebruik gemaakt van de map en de overdenking en gedichten erbij gebruikt. Men had een speciale avond of een koffieochtend/theemiddag over het thema belegd, ieder had een thema boek ontvangen. De meeste bestuursleden vonden het als leidraad erg geslaagd en genoten van het recyclingspel. Hoe je met een eenvoudig spel zoveel saamhorigheid kunt beleven en het kost eigenlijk niets! Enkele afdelingen zullen nu jaarlijks dit spel spelen op de jaarvergaderingen en eentje heeft het aangepast aan de afdeling en de foto’s van de leden erop gezet. Deze spellen zijn zeker van waarde geweest. Vooral het dobbelsteenspel viel in de smaak. Een enkele afdeling hielden dit voor reserve. Daar was het niet voor bedoeld.
Vele activiteiten zijn er belegd: o.a. Een excursie naar de Waterzuivering, kippenboerderij ( kippen in de vrije natuur en sprekers en locatie dichtbij gezocht), creatieve avond met fietsbanden,de Wereldwinkel, een zondagse diaconale dienst, een wethouder van de betreffende gemeente uitgenodigd, de Voedselbank en een excursie naar Wijster, excursie naar “Het Griene Nest (biologisch tuinieren), thema - ochtend over iskmalogie (houdingsoefeningen), het composteerbedrijf Sumar, Gerrit Woelinga over zending 2e hands goederen naar Roemenië en tot slot vertelde Bareld Kootstra over zijn fairtrade-bedrijf “Global Fruit”. De leden gingen daarna bewuster om met dagelijkse dingen en gaven indien mogelijk het een tweede leven. Een week opsparen van vuilnis en je ziet hoeveel je wel niet weggooit ! Dat heeft ons denken beïnvloed door beter afval te scheiden en bewuster met stroom, gas en water om te gaan. Geen halve wasmachine laten draaien en bewuster inkopen in de supermarkt zodat je het niet hoeft weg te gooien! Ook eens de fiets pakken als de boodschap niet te ver is.
Jammer dat maar de helft van de afdelingen de moeite heeft genomen het evaluatieformulier op te sturen. De overigen hebben het zeker hoog gewaardeerd, het is onmogelijk zelf een thema te maken en er gaat heel veel tijd en kosten in zitten. Het thema was op tijd aangekondigd en dat zal net als bij andere activiteiten ons streven weer zijn.
Graag wil ik dit verhaal afsluiten met de woorden van een afdeling die het zo treffend opmerkte: U hebt ons door het thema op de weg en het pad gezet en nu kunnen we zelf verder en ontdekken wat onze taak er in is. Wanneer dat gegeven in ons is vastgelegd , is er een begin naar het goede. Laat uw basis een vertrekpunt zijn en geen einddoel……….
Ik wens u samen met onze mede pr leden een goede uitwerking van dit thema….
PR Werkgroep:
Ytie Slagman-Bremer
Tine de Jong, Ditta Burggraaff , Riemy Prins en Maaike Bakker.
Excursie elfstedentocht naar Sloten - najaar 2011
22-10-2010 16:54
De datum van deze acriviteit is nog niet bekend, zodra deze bekend is komt deze activiteit onder het kopje "activiteiten" te staan.
Stadswandeling IJlst
21-10-2010 16:58

Woensdag 22 september 2010 maakten we, met prachtig weer en 43 vrolijke dames, een excursie naar de stad IJLST. Bij aankomst bij het VVV kantoor te Ylst werden we in drie groepen verdeeld, iedere groep ging met een gids mee voor de uitleg over de historie van de Friese Elfstedenstad.
Zo gingen wij met de praam naar de Houtzaagmolen “De Rat”. Oorspronkelijk is deze molenin de Zaanstreek gebouwd, maar in 1828 gedemonteerd en in Ylst weer opgebouwd.
De molen werkt met één vaste molenaar en vrijwilligers. Op bestelling zaagt men planken, deze kunnen in verschillende dikten gezaagd worden. We zijn natuurlijk ook naar buiten op de omgangbij de wieken geweest. De wieken draaiden, dus opletten geblazen, maar wat een prachtig uitzicht !
Na de rondleiding gingen we weer in de praam voor een tochtje door de stadsgracht en de gracht van de EE.
We zijn bij het Oudekerkhof geweest en ook kwamen we door een smalle steeg, waar een oude boerderij ( nu niet meer in bedrijf ) stond. De boerin vertelde nog veel over haar leven en hoe het er vroeger was.
We vervolgden onze weg en passeerden het voormalig stadhuis,gebouwd in 1859.
Tegenover het stadhuis, staat de vroegere Ned. Hervormde Kerk, gebouwd in 1830.
Nu is dit een Samen-op-weg-kerk.
We zagen het Armenhuis, De Doopsgezinde Kerk en veel fraaie trapgevels.
Vervolgens kwamen we bij het oude fabrieksterrein van J. Nooitgedacht en zonen.
Vroeger een bedrijf dat de hele stad bestierde, nu is het een kijkcentrum.
De middag was zomaar om. We dronken gezamenlijk koffie met gebak op het terras van de stadsherberg “Het Wapen van Ylst . Dat smaakte bijzonder goed na de fikse wandeling en boottocht. Nog even bijpraten en dan weer naar huis. Volgend jaar weer een stad, LEUK. !!!
... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26