Nieuws
Stadswandeling Franeker op 26 september 2017.
05-10-2017 13:19
Stadswandeling Franeker dinsdag 26 september 2017.

Vanaf 13 uur komen er 21 dames van alle delen van Friesland voor de stadswandeling naar Franeker .
In twee groepen gaan we met een gids door Franeker om later in de middag elkaar bij het Planetarium weer te treffen.

Franeker is van 1585 tot 1811 een universiteitsstad geweest. We zien een paar fraaie professorenwoningen. Er kwamen studenten uit verschillende landen. Van 1623 – 1793 zijn er ongeveer 1200 Hongaarse studenten geweest. In de Martinikerk zullen we later nog grafstenen van drie studenten zien. Regelmatig komen er nog mensen uit Hongarije om deze te bezoeken en een krans neer te leggen.

Franeker had verschillende stinsen. Het Martena museum is in een ervan gevestigd. Aan de achterkant (dit was vroeger de voorkant) zijn dichtgemetselde ramen te zien.Tijdens de tijd van Napoleon moest betaald worden voor open ramen.

We lopen langs het Westervrouwengasthuis, een hofje waar “godsvruchtige weduwen of bejaarde doghters“ woonden. Ook nu wonen er alleen maar vrouwen.

De Martinikerk is in de 15e eeuw gebouwd. Van oudsher een katholieke kerk, deze is zo ingericht dat men in de kerk een processie kon lopen. Op de zuilen zijn fresco's te zien. Op last van Napoleon zijn van de grafstenen de familiewapens uitgehakt.

Langs het Stadhuis gaan we naar het Planetarium. Het is het oudste nog werkende planetarium. Eise Eisinga werkte eraan van 1774 – 1781; na onrust
over een gerucht dat de wereld zou vergaan. Hij was van beroep wolkammer, maar had een brede interesse voor de sterrenkunde en wist er veel van.
Na uitleg in de planetariumkamer,
met op het plafond het zonnestelsel, kunnen
we het museum verder bekijken.
Om tenslotte te eindigen met koffie met gebak.

Het was weer een geslaagde middag, met dank aan de PR werkgroep en met name Tine de Jong.
Volgend jaar de laatste van de 11 steden Dokkum.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS