Nieuws
Verslag gesprekleidersdag op 7 september 2017
05-10-2017 13:08
Verslag gespreksleidersdag van 7 september 2017

Mevr. Magré heet de aanwezigen welkom, in het bijzonder de leden van de projectgroep Boek in Beeld. De literaire medewerkers zullen de workshops weer leiden. Zij hebben het gele boek ook samengesteld. We zijn blij met deze ondersteuning. Mevr. Magré haalt een artikel aan uit het Friesch Dagblad waarin wordt gesteld dat friezen graag in clubverband lezen en gezien de vele leesgroepen die er zijn klopt dit wel. Ook worden de leden van de werkgroep voorgesteld en welkom geheten. In het bijzonder mevr. v. Netten voor wie het de laatste keer is. Gelukkig zijn er twee dames bereid gevonden haar plaats in de werkgroep in te nemen.


Het uitgangspunt van deze dag is “Hoe word ik gelukkig en wat is geluk“
Psalm 112 in een vertaling van Huub Oosterhuis is het uitgangspunt van een korte overdenking, waarna nog een gedeelte van de Psalm wordt gelezen.
Thematiek geluk komt in alle boeken terug en de zoektocht hierna, Mevr. Magré haalt een aantal voorbeelden uit de te lezen boeken aan.
De schrijvers laten door vensters de onbekende wereld zien. Er is inlevingsvermogen voor nodig om mee te voelen wat de personen beleven.

De workshops hebben weer veel informatie opgeleverd, dit helpt ons om het nieuwe leesseizoen in te gaan. Een woord van dank aan de inleiders.
Ook mevr. v. Netten wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen jaren. De logistiek was bij haar in goede handen. Dit gaat vergezeld met een bos bloemen.

Mevr.Magré sluit de morgen en wenst on een goed leesseizoen.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS