Workum *
Bûterikkers 4
8711 GV Workum

Contactpersoon: L. Atsma-Jansma
Telefoonnummer: 0515 543561
E-mail adres: l.atsma@hotmail.nl

Jaarprogramma 2017-2018

21 september

Dhr. Bob Akkerman uit Heerenveen
Korte fryske ferhalen en sketskes

19 oktober
Dhr. Gosse Haga uit Heerenveen
Lezing met dia’s over paddenstoelen

16 november
Mevr. Ingrid Adema uit Workum
Pedicure en podologie

14 december
Kerstfeest

18 januari
Een avond over de ontwikkelingsstoornis “Autisme”

15 februari
Jaarfeest

16 maart
Grannies2Grannies:
Lezing door Mevr. Ria Bakker uit Tijnje

19 april
Reisje

4 april
Biningsdei in Drachten