Ureterp *
Seine 6
9247 BE Ureterp

Contactpersoon: L. Krikke-Bruinsma
Telefoonnummer: 0512-301658
E-mail adres: krikke001@kpnmail.nl

Jaarprogramma 2017-2018

18 september 2017
Spreekster: Mw. I. Baron-Janssen, BakkeveenOnderwerp:
Zij werkt als gevangenenpastor bij stichting Neemias en
bezoekt de gevangenen.

11 oktober 2017 Woensdag
Onze afdeling bestaat 65 jaar
Om dit heugelijke feit te vieren gaan we met elkaar uit eten bij het:
Golden Wok Paleis Opeinde19 oktober 2017 Donderdagavond
Rayonvergadering
Deze avond treedt de zanggroep “Langedijke” uit Oosterwolde
op met zang en cabaret
Gebouw: ”De Uthof”, Siegerswoude

20 november 2017
Spreker: Dhr. J. Jongsma, Burgum
Onderwerp: De stillen op it lân.
It bysûndere libben fan de Amish

18 december 2017
Kerstviering
Na de broodmaaltijd volgen we een Kerstliturgie.22 januari 2018
Vanavond zijn de ”Vrouwen van nu” bij ons te gast.
Spreekster: Mw. T. Glas, Kootstertille
Onderwerp: Zij vertelt over haar werk bij de meldkamer 112

19 februari 2018
Jaarvergadering

19 maart 2018
Spreekster: Mw. J. v.d. Molen, De Knipe
Onderwerp: Het leven van Etty Hillesum.
Een jonge Joodse vrouw die werkte in kamp Westerbork
4 april 2018 Woensdag
Biningsdei in de Lawei te Drachten………. april 2018
Middagje uit !!