Tzummarum *
Oudebiltdijk 1225
9075 NR Westhoek

Contactpersoon: R. Andringa-Elsinga
Telefoonnummer: 0518 491282
E-mail adres: jt.andringa@planet.nl

Jaarprogramma 2017/2018

Donderdag 21 september 2017.
Een bezoek aan het bezoekerscentrum van de
Sonnema Distilleerderij in Bolsward.
Daarna Bolsward in voor thee/koffie met wat lekkers.

Donderdag 12 oktober 2017.
Rayon vergadering in de twaskar in Minnertsga.
Spreker: iemand van het Fryske Gea.

Donderdag 16 november 2017.
De heer J. Klimstra Broeksterwald.
Onderwerp: boekbespreking Sibbeltje

Donderdag 14 December 2017.
Kerststukje maken o.l.v. Nynke en Tjitske.

Donderdag 18 Januari 2018.
Mevrouw G. Mol Firdgum.
Onderwerp: Reisverslag.

Donderdag 15 februari 2018.
De heer Meinte de Groot uit Achlum
Onderwerp: ADHD.

Donderdag 15 Maart 2018.
De heer J. Jongsma uit Bergum
Onderwerp: Amisch de stillen op het lân.

Woensdag 4 april 2018
Biningsdei in Drachten.

Donderdag 26 April 2018.
Jaarvergadering.