Twijzelerheide *
Boskwei 18
9271 HG DeWestereen

Contactpersoon: A. Zwaagstra-Riemersma
Telefoonnummer: 0511 443027
E-mail adres: annyzwaagstra18@knid.nl

Programma seizoen 2017-2018

Al onze avonden beginnen om 19.30 uur tenzij anders vermeld.

Donderdag: 28 September
Rayonstartavond in De Lantearne te Surhuisterveen.
Deze avond gaat Fokke Plantinga uit Opeinde voor ons optreden.
Aanvang 19.45 uur

Maandag: 09 oktober
Sonja Zwart uit Lippenhuizen. “Begripvol communiceren”

Maandag: 13 november
Douwe Janssen uit Assen. “Het leven van alle dag”.

Dinsdag: 21 november
Excursie: “Van Smaak” te Drachten. 09.15 vertrek vanaf De Mienskip.

Maandag: 18 december
Kerstviering: in samenwerking met de Hervormde Vrouwenvereniging
‘t Mosterdzaadje.
Broodmaaltijd en Liturgie. Aanvang 18.00 uur

Maandag: 08 januari
Douwe Douma uit De Westereen. “Op ’n paad mei Gods schepping”.

Maandag: 12 februari
Jellie Krook-Merkus uit Kollum. Boek presentatie “De Leafde kin net swije” van
Ds. Th. Kuipers.

Dinsdag: 20 februari
Excursie Boomsma Distilleerderij Museum in Leeuwarden.
13.00 uur vertrek vanaf De Mienskip.

Maandag: 12 maart
Jaarfeest.

Woensdag: 04 april
09.30 uur, Bininsdei in De Lawei te Drachten.

Maandag: 09 april
Nieske Coster uit Menaam. “Reis naar IJsland”.

Maandag: 23 april
Koffie-avond, met inleveren van gebreide/gehaakte spullen voor Roemenië.

Woensdag: 02 mei
Start van de twee wekelijkse fietstochten bij De Mienskip om 19.00 uur