Sneek *
Ivigeleane 9
8629 WB Scharnegoutum

Contactpersoon: Hinke Punter
Telefoonnummer: 0515-414150 of 06 53107408
E-mail adres: hinke_punter@yahoo.com


Programma seizoen 2017-2018

14 september 2017
Tetje van Toen
“Uit het leven gegrepen “

12 oktober 2017
Jaap Klimstra uit Broeksterwoude
“Sibbeltje” boekbespreking

9 november 2017
Creativiteit en spelletjes
door Alie Haitjema en Annie Sjoerdsma.

14 december 2017
Kerstviering o.l.v. contactgroep Scharnegoutum, Tirns,Dearsum en Raerd.
Aanvang 16.00u

11 januari 2018
Thema: “Spelevaren in de vijvers van de kunst”.
Jan Visser uit Sneek

8 februari 2018
Thema: “Sykjenderweis”
Siebe de Boer uit Burgum

8 maart 2018
Thema: Hoopvol op weg naar Pasen.
Dirk Salis uit Heerenveen

12 april 2018
Jaarvergadering
Stadsfenne / IJlst
traktatie – groep Lemmerweg.