Ryptsjerk *
Binnendijk 10
9256 HM Ryptsjerk

Contactpersoon: J. Kolkman-Peereboom
Telefoonnummer: 0511 431788
E-mail adres: freekenjelly@gmail.com

Programma 2017-2018
Het 6e seizoen zonder bestuur en weer een gevarieerd programma dat gemaakt is door leden van de afd. Ryptsjerk

20 september
Rayonavond in het dorpshuis TUNAWERTH in Ternaard.
Deze avond zal optreden: Adriana Westra met: “Tetje van Toen”. Met een reis door de tijd. Kosten € 7.50.
Opgeven vóór 31 augustus bij Jelly Kolkman.

18 oktober
In fryske, kulturele en gesellige jûn.
Deze avond wordt verzorgd door Janneke Wijmenga, Jelly Koster, Titia Andringa, en Alie Wijnia

22 november
Oude poppen-en kinderwagens.
Mevrouw Van der Ploeg uit Oudega heeft een poppen-en kinderwagengalerie en vertelt aan de hand van dia’s over haar grote hobby.
Neem zelf je pop(pen) mee!
Deze avond wordt verzorgd door Froukje Sikkema, Tiny Rijpstra, Ria van der Bosch en Grietje Boersma

20 december
Kerstviering samen met CPB en Zanggroep “Gaandeweg” uit Leeuwarden, met gitaar en dwarsfluit
Deze avond wordt verzorgd door Tjitske van der Meer, Jitske Bosma, Lolkje Kooistra en Joke Arjaans

Begin januari Nieuwjaarskoffie om 10.00 uur bij……..?

24 januari
Jaarvergadering. Verrassingsavond

Deze avond wordt verzorgd door Hammy de Jager, Griet Rijpma, Selie Dijkstra, Mettje van der Wal .

21 februari
Op paad mei Anja de Jong en Jetze Dijkstra yn de Mongolië express.
Deze avond wordt verzorgd door Teatske Broersma, Loes Damsma, Gelske Hoekstra, Grietje Smedinga en Herma Wiersma.

21 maart
Verrassingsavond

Deze avond wordt verzorgd door Agaath Wierda, Gerda Junge, Marie de Jong en Etty Reitsma..

4 april Biningsdei in de Lawei te Drachten