Raard *
van Kleffenswei 3b
9155 AM Raard

Contactpersoon: Reino Knijff-Boersma
Telefoonnummer: 0519 561482
E-mail adres: r.knijff@knid.nl

Programma 2017 – 2018

13 september 2017
Startavond.

20 september 2017
Rayonvergadering te Ternaard
Optreden Adriana Westra "Tetje van Toen".

18 oktober 2017
Dhr D. Douma "Op’n paad mei Gods skepping".

15 november 2017
Herbergier Bartlehiem "Wonen en zorg voor mensen met dementie".

20 december 2017
De Kerstavond wordt verzorgd door eigen leden.

17 januari 2018
Mevr. Atsje Lettinga "Haptonomie".

14 februari 2018
Dhr. J. Jongsma, Friezen yn Kanada "It libben wie hjir hurd".

21 Maart 2018
Mevr. E. de Vries, Forensisch onderzoek.

4 april 2018
Biningsdei yn Drachten.

Mei 2018
Afsluitend een reisje.

We vergaderen in dorpshuis "De Nije Pôle" van Kleffenswei 6a te Raard.
Aanvang 19.45 uur