Oudeschoot *
Schoterweg 44
8462 TE Rotstergaast

Contactpersoon: Z. de Jong-v.d. Berg
Telefoonnummer: 0513-551359
E-mail adres: l.de.jong6@kpnplanet.nl

JAARPROGRAMMA 2017-2018

Woensdag 27 september 2017
Dit seizoen beginnen we met Wiebe Biesma uit Heerenveen.
Hij vertelt ons over zijn motorreizen door Vietnam.

Woensdag 18 oktober 2017
Rayonstartavond in Donkerbroek gebouw Pro Rege achter de Sintrumtserke Herenweg 72.
Deze avond komt Tetje van Toen uit Dokkum met het programma "Uit het leven gegrepen". Aanvang 17.45 uur. Entree € 8,50.

Woensdag 29 november 2017
Dhr. Bert de Boer van woonzorg complex de Herbergier te Oldeberkoop zal deze avond hierover een lezing verzorgen.

Woensdag 13 december 2017
Vieren we met elkaar het Kerstfeest. Dit gaan we doen met een broodmaaltijd, liturgie en een kerstverhaal. Aanvang 19.00 uur, kosten € 8,00.

Woensdag 31 januari 2018
Deze avond wordt verzorgd door Sari Fair Fashion Joure. Na een korte inleiding over het werk van Sari volgt een modeshow met informatie over de producenten.

Woensdag 28 februari 2018
Jaarvergadering met het ééndagsbestuur. We laten ons verrassen, het wordt vast weer een gezellige avond.

Vrijdag 2 maart 2018
Wereldgebedsdag in Heremastate.

Woensdag 28 maart 2018
Dhr. Luchtmeijer uit Drachten houdt deze avond een lezing over zijn hobby "Orchideeën".

Woensdag 4 april 2018
Gaan we weer naar de Lawei in Drachten voor de jaarlijkse "Biningsdei".
Het programma hoort u later.

Woensdag 25 april 2018
Het programma voor deze laatste avond is nog niet bekend.
Ter afsluiting van de CPB Oudeschoot zal het wel een bijzondere avond zijn.