Oudega *
Gariperwei
9216 VK Oudega

Contactpersoon: Lolkje Kooistra-Boonstra
telef. 0512-372086
email; lolkje@canaldigitaal.nl

Programma 2017-2018

12 september 2017

Fietstocht

17 oktober 2017
Rayonvergadering in Opeinde
Echtpaar Weisenbach over hun camperreis langs de
Westkust van Noord Amerika

31 oktober 2017
Excursie naar het Karmelklooster in Drachten

21 november 2017
Mevr. Anita Naus uit Donkerbroek “Brein in ontwikkeling”

12 december 2017
Kerstworkshop

19 december 2017
Kerstviering met broodmaaltijd

16 januari 2018
Deze avond is in Garijp met als spreekster een
Vluchtelinge uit Iran

20 februari 2018
Mevr. J. Oost uit Buitenpost: “Ivich jout de see it lân werom”

21 maart 2018
Jaarvergadering
Mevr. R.Rijpker-v.d.Spoel uit Langweer: “Werom yn de tiid”

04 april 2018
Biningsdei in De Lawei te Drachten

April 2018
Afsluitingsactiviteit

Mei 2018
Fietstocht