Opeinde *
Kommisjewei 106,
9217 RP Nijega

Gerda van der Lei-van Zuiden,
email: gerdavanderlei@hotmail.nl
tel: 0512 371419

Programma Friese CPB 2017-2018

dinsdag, 19 september 2017
Mevrouw Taghvaei uit Peize vertelt over haar vlucht uit Iran.
In 1990 kwam ze met haar 3 jongste kinderen aan in Nederland

dinsdag, 17 oktober 2017
Rayonvergadering te Opeinde
Marinus en Siska Weisenbach uit Veendam nemen ons mee naar Amerika,
Een film van hun reis per camper.

dinsdag, 14 november 2017
De heer Klimstra uit Broeksterwoude vertelt ons het verhaal van “Sibbeltje”

dinsdag, 12 december 2017
Kerstviering, met vrouwenkoor “Gaandeweg” en liturgie
aanvang 19.45 u. in dorpshuis “de Wringe” te Opeinde

dinsdag, 16 januari 2018
“Wat eten we eigenlijk”
met diëtiste Petra Schippers

dinsdag, 13 februari 2018
Bloemschikken o.l.v. Sietie Noordenbos

dinsdag, ? februari 2018
Excursie naar Omrop Fryslân

donderdag, 15 maart 2018
Gezamenlijke avond met de vrouwen van Nu
Mevrouw Ypey uit Wijk gaat ons bezig houden d.m.v. een actieve,
vrolijke en ontspannen
muziekquiz.
dorpshuis “de Wringe”Opeinde

woensdag, 4 april 2018
“Biningsdei” in de Lawei te Drachten

dinsdag, 17 april 2018
Jaarvergadering
Samen genieten van een broodmaaltijd en de rest is een verrassing.
Aanvang 17.30 u.

De avonden beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in de geref. Kerk
Nieuwe leden zijn van harte welkom en gasten natuurlijk ook.

Bestuur:
Voorzitster A. Postma-v.d. Veen tel. 37 1773
2evoorzitster S. Noordenbos-Bergsma tel. 37 0311
Secretaresse G. v.d. Lei-van Zuiden tel. 37 1419
Penningmeester M.Lindeboom- Bakker tel. 37 2225
Alg.adj. K. Riemersma-Kooistra tel. 37 2289