Menaam **
Orxm\singel 19
9036 JT Menaam

Contactpersoon: Nieske Coster
Telefoonnummer: 0518-45230
E-mail adres: nieskecoster@hotmail.com

Jaarprogramma 2018-2019

19 september 2018
Mevr. Sietske M.I. Ypenga-Keulen uit Harns
komt vertellen over Sierlike Swannen.
Swannen bliuwe elkoar ivich trou, in symboal dat in
protte brûkt wurdt yn ferhalen en folkskeunst.

Donderdag 11 oktober 2018
Rayonstartavond in Tzummarum in de Sint Martinuskerk
met Baukje en Tine die de rol spelen van Joukje en Froukje,
2 vissersvrouwen die z.g. in de leugenbank van Hindelopen
zitten te wachten tot de mannen met de botter de haven binnenvaren.

Vrijdag 19 oktober 2018
Excursie naar “t Andere Museum van Oldtimer tot Kant" in Leeuwarden

14 november 2018
Nieske Coster over Noorwegen langs de Noordelijke IJszee,
van de Russische grens tot Hammerfest.

Woensdag 12 december 2018
Kerststukje maken met Anna de Roos.

19 december 2018
Kerstviering

Maandag 7 januari 2019
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Rineke Osinga

16 januari 2019
Dhr. Jan Posseth uit Marsum is chauffeur op een
hulpgoederen vrachtauto. Hij brengt o.a. goederen naar
Wit-Rusland, Oekraïne, Albanië, Balkanlanden,
India en in 2005 naar het Tsunami gebied.

13 februari 2019
Jaarvergadering

Maandag 11 maart 2019
Excursie naar Het Afsluitdijk Wadden Center.

27 maart 2019
Ds. J. van Olffen heeft samen met gemeenteleden
een reis gemaakt naar Israël en gaat daar over
vertellen uit Bijbels oogpunt.

10 april 2019
Mevr. Swaen Brink heeft in 2013 meegedaan met
Boer zoekt vrouw. Zij gaat vertellen over voor-
tijdens- en na afloop van het avontuur.

In mei sluiten we nog af met een etentje.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Jaarprogramma 2017-2018

Woensdag 27 september
Sprekers Theo Kuipers en Wieke de Haan van Tresoar met de lezing:
Fryslan yn in "nútedop" en lokale dingen uit de omgeving van Menaam.

Donderdag 12 oktober
Rayonstartavond in Minnertsga.
Fryske Gea. Lezing en dia's over: Kwelders in de Westhoek.

Oktober
Excursie naar ........

Woensdag 15 november
Bart en Juliet uit Menaam komen vertellen over:
China en hun leven samen.

December
Creatieve avond Kerstdecoratie maken.










Woensdag 20 december
Kerstviering

Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Rineke Osinga

Woensdag 24 januari
Karin Spanjaard en Joan Stinstra, zij komen ons iets vertellen over:
gezonde voeding en bewegen.

Woensdag 14 februari
Jaarvergadering wordt verzorgd door leden van de commissie

Februari/maart
Excursie naar .....

Woensdag 14 maart
Mw. van der Ploeg. Lezing over:
Klankschalen uit Nepal en Tibet.

Woensdag 4 april
Biningsdei in "de Lawei" in Drachten.

Woensdag 11 april
Dhr. G. Haga uit Heerenveen komt met een lezing, foto's en dia's over:
Paddenstoelen en gebruik.

mei
Afsluiting van het seizoen met een etentje.