Menaam *
Orxm\singel 19
9036 JT Menaam

Contactpersoon: Nieske Coster
Telefoonnummer: 0518-45230
E-mail adres: nieskecoster@hotmail.com

Jaarprogramma 2017-2018

Woensdag 27 september
Sprekers Theo Kuipers en Wieke de Haan van Tresoar met de lezing:
Fryslan yn in "nútedop" en lokale dingen uit de omgeving van Menaam.

Donderdag 12 oktober
Rayonstartavond in Minnertsga.
Fryske Gea. Lezing en dia's over: Kwelders in de Westhoek.

Oktober
Excursie naar ........

Woensdag 15 november
Bart en Juliet uit Menaam komen vertellen over:
China en hun leven samen.

December
Creatieve avond Kerstdecoratie maken.


Woensdag 20 december
Kerstviering

Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst bij Rineke Osinga

Woensdag 24 januari
Karin Spanjaard en Joan Stinstra, zij komen ons iets vertellen over:
gezonde voeding en bewegen.

Woensdag 14 februari
Jaarvergadering wordt verzorgd door leden van de commissie

Februari/maart
Excursie naar .....

Woensdag 14 maart
Mw. van der Ploeg. Lezing over:
Klankschalen uit Nepal en Tibet.

Woensdag 4 april
Biningsdei in "de Lawei" in Drachten.

Woensdag 11 april
Dhr. G. Haga uit Heerenveen komt met een lezing, foto's en dia's over:
Paddenstoelen en gebruik.

mei
Afsluiting van het seizoen met een etentje.