Makkum *
Carl Fellingerweg 2
8754 JB Makkum

Contactpersoon: T. de Witte-Stegenga
Telefoonnummer: 0515 231148
E-mail adres: tryntsjestegenga@live.nl

Programma 2017-2018

27 september
Startmiddag: We brengen een bezoek aan Gaasterlands streekmuseum in Sondel.

25 oktober
Dhr. Piet Keesman: werken bij de politie in Amsterdam.

22 november
Dhr.Goos Piersma: Het Leger des Heils.

20 december
Kerstviering.

24 januari
Dhr. O. Muizelaar: de voedselbank en schuldhulp.

28 februari
Jaarvergadering.

21 maart
Hendriksen Fashion: modeshow.

4 april
Biningsdei

18 april
Uitstapje als afsluiting van het seizoen.