Franeker *
Pr. Beatrixstraat 17
8801 DC Franeker

Contactpersoon: Mevr. R. Prins-Hofman
tel. 0517-394660
E-mail: r.prins40@ziggo.nl

Jaarprogramma 2017-2018

28 september

Mevr. Grietje Boersma-de Ruiter met “Evangelie in Woord en Beeld”

Oktober
In deze maand wordt een excursie georganiseerd

12 oktober
Rayonavond te Minnertsga
Een woordvoerder van het “Fryske Gea” over de organisatie

16 november
Dhr. Gosse Haga vertelt ons over paddenstoelen

21 december
Bloemschikken voor Kerst

18 december
Advent/Kerstviering samen met Passage
Ds. C. van Rijn uit Sneek gaat de kerstliturgie verzorgen

11 januari
Jaarvergadering
Ruth de Jong vertelt ons over haar reis naar China

25 januari
Creatieve ochtend

08 februari
Mevr. Ankie v.d. Ploeg vertelt ons over klankschalen

15 maart
Mevr. Eelkje de Boer uit Franeker vertelt ons over klederdrachten

04 april
Provinciale Biningsdei te Drachten

12 april
Dhr. J. Slot vertelt over het pastoraal werk in het stiltecentrum
van de Luchthaven Schiphol te Amsterdam

Mei
Reisje