Drogeham *
Tsjerkebuorren 20
9289 HM Drogeham

Contactpersoon: Sjoukje de Boer-Mozes
Telefoonnummer: 0512-332794
E-mail adres: froukea@gmail.com

Programma 2017-2018

Dinsdag 5 september:
Fietstocht (informatie volgt)

Donderdag 28 september:
Rayonstartavond in De Lantearne te Surhuisterveen
De heer Fokke Plantinga uit Opeinde, docent “Drama”, hij is ook acteur en regisseur binnen het amateurtoneel. Vanavond verschillende sketches over ‘Het leven op het toneel’.
We beginnen om 19.45 uur
Gastvereniging is Harkema
De onkosten zijn € 7,00 p.p.
U/jij komt toch ook? Vriendin/buurvrouw ook welkom!
(vervoer zelf regelen, € 2,00 p.p.)

Donderdag 19 oktober:
Mevrouw Ineke Baron uit Bakkeveen, gevangenispredikant in Veenhuizen.
“Hoe zou de wereld eruit zien als er geen genade was”.

Donderdag 9 november:
Creatieve morgen, verzorgd door…… Aanvang 9.00 uur
(opgave verplicht) Onkosten €……..
Donderdag 16 november:
Mevrouw Fransisca Spa, kandidaat-notaris bij Mook de Notaris te Surhuisterveen.
Testamenten/Volmachten/Veilig stellen van vermogen….

Donderdag 14 december:
Zweeds-Nederlandse kerst door Jessica Wassenaar uit Mussel.
Zij neemt ons mee naar het mysterieuze, witte Zweden.

Donderdag 4 januari:
Nieuwjaarsreceptie van 14.30 uur tot 16.30 uur bij
Froukea de Jong

Donderdag 18 januari:
De heer Hedman Bijlsma uit Drachten
‘Yn’e winter op redens yn Fryslân en mear…….

Donderdag 15 februari;
Jaarvergadering met…….
Let op: we beginnen om 19.30 uur

Donderdag 15 maart:
Paasviering en creatief bloemschikken

Woensdag 4 april:
Biningsdei Friese CPB in De Lawei te Drachten.
(vertrek om 8.15 uur vanaf Pro Rege, autokosten € 2,50 p.p.)
“U/jij gaat toch ook mee voor een volle zaal”

Donderdag 19 april:
???........uit de oude doos……….

Excursie…………….

Let op: Alle bijeenkomsten vinden plaats in De Fakkel
en beginnen om 19.45 uur - tenzij anders vermeld