Driesum / Wouterswoude *
Foarwei 59
9113 PB Wâlterswâld

Contactpersoon: D. Wielstra-Mulder
Telefoonnummer: 0511-423536
E-mail adres: Protected email address

Programma seizoen 2017-2018

13 september 2017
op woensdag Startmiddag : Rondleiding Omrop Fryslân,
13.30 uur Untfangst troch gastfrou mei kofje en tee
13.40 uur Presintaasje skiednis Omrop Fryslân en bedriuwsfilm
14.30 uur Rûnlieding studio’s en redaksje
15.00 uur It bywenjen fan it live radio programma De middei fan Fryslân mei Femke de Walle
15.30 uur Ein ekskurzje
Op terugweg naar lunchroom in Hurdegaryp
(verdere info over hoe laat vertrek e.d. komt nog)

26 oktober 2017
Rayonvergadering bij ons in De Nije Warf
Spreker: Ines Bergsma met reisverslag Siberië Express
Een reisverslag met fraaie beelden van een reis van Moskou via Mongolië naar Beijing (Peking), met de Trans Siberië Express. De trein is niet alleen een vervoermiddel, nee hij maakt deel uit ven het land. Het is een woonplaats met steeds nieuwe belevenissen.
http://www.klankbeeldverhalen.nl/per-trein-naar-beiing.html

16 november 2017:
Informatie orgaandonatie
dhr. Riemer Dijkstra, hij is 76 en heeft 17 jaar geleden een harttransplantatie gehad. Samen met een donatiefunctionaris van MCL geeft hij info over orgaantransplantatie.

13 december 2017
Kerst door Geref. vrouwen gesprek groep.

25 januari 2018
Ds de Gier met humor in de bijbel/kerk

Mijn verhaal bestaat uit 2 gedeelten. Eerst vertel ik wat over humor en dan met name ook op welke manier dat in de bijbel voorkomt.
In het tweede gedeelte vertel ik over mijn pastorale praktijk en laat ik een heel aantal anekdotes horen.

15 februari 2018
Jaarvergadering: Jantje Oost
Ik kom op 15 febrewaris 2018 by jim op de CPB
It ûnderwerp fan myn programma is: ' Op safary en oare deistige dingen' .
It binne koarte fleurige ferhaaltsjes oer de dingen fan it deistige libben.
Dizze stikjes ha ik earder skreaun foar de doarpskrante fan Bûtenpost

22 maart 2018
Paasliturgie.

19 april 2018
Info van Beautysalon Jeltje uit Damwâld
http://www.schoonheidssalonjeltje.nl/contactformulier/