Drachtster Compagnie *
It Heechfean17
9222 NZ Drachtster Compagnie

Contactpersoon: Froukje de Graaf
Telefoonnummer: 0512-342638
E-mail adres: eitdegraaf@hotmail.com

Programma 2017-2018

28 september
Rayonstartavond in Surhuisterveen, Fokke Plantinga uit Opeinde
verteld over zijn werk als dramadocent en zal wat sketches verzorgen.

19 oktober
Gerard en Joke van Riel
uit Gorredijk Zij vertellen over de hulp die ze aan de Filippijnen geven.

16 november
Mevr. Glas uit Kootstertille.
Zij werkt als verpleegkundig centralist op de meldkamer Noord Nederland.

20 december
Roelie Woudwijk uit Opeinde met een paar vrienden en vriendinnen.
Zij verzorgen samen de kerstliturgie met een muzikaal intermezzo

18 januari
Jellie Krook uit Kollum, met een boekbespreking:
Hinke van Jap, van Harm Lodewijk.

14 februari
Zijn we uitgenodigd door de ” Vrouwen van Nu” en laten ons verrassen.

15 maart
Ruurd en Lissie Verbeek vertellen over hun reis naar het verre Oosten.

20 maart
Koffiemorgen: o.l.v. Appie Heddema gaan we een paasstukje maken.

19 april
Jaarvergadering, in combinatie met ons reisje.
We eten met elkaar in de Nije Kompe en sluiten ons seizoen af.