Drachten *
Het Leger 27
9202 VV Drachten

Contactpersoon: A. de Roos-de Boer
Telefoonnummer: 0512 522449
E-mail adres: deroos27@hetnet.nl


Programma Fr.CPB Drachten 2017-2018

Startmiddag op dinsdag 5 september 2017.
Als start van het nieuwe seizoen gaan we een bezoek brengen aan Scherjons klompenmakerij en klompenmuseum in Noord Burgum
Klompen en Fryslân horen bij elkaar. Sinds 1850 worden hier Fryske “learkeklompen” gemaakt en beschilderd in de traditionele kleuren.
In het museum worden klompen uit alle delen van de wereld getoond en wordt het oude ambacht uitgebeeld. Het is allemaal zeer de moeite waard!.

Het adres: Dokter Ypeylaan 8 9257 MR te Noord Burgum. Tel. nr. 0511-472336.
Vertrek: 13.00 uur vanaf plein Zuiderkerk.
Kosten: € 9,50 ( incl. koffie + ? en entree museum) excl. Vervoerskosten.
Opgave: bij Annie de Roos voor 1 sept. ( telnr. 522449 ).

Woensdag 20 september 2017.
Deze avond wordt verzorgd door mevr. Anneke Leyendekker uit Joure met:
“Sijke ût de Skipsleat”.
Sijke (de artiestennaam van mevr. Leyendekker) vertelt met humoristische sketches en gedichten over het ouder worden.
En: ouder worden we ( gelukkig) allemaal!
Deze vrolijke en ontspannen avond wil je toch echt nie

Dinsdag 17 oktober 2017.
Rayonvergadering , verzorgd door afd. Opeinde.
Voor het verzorgen van deze avond zijn Marinus en Siska Weisenbach uit Veendam uitgenodigd.
Ze nemen ons mee naar Noord- Amerika, een film van hun reis van 9 weken met een camper langs de westkust. Door en langs veel parken, o.a. Grand Canyon, Yosemite. Brice Canyon en Yellowstone.
Ok bezochten ze San Francisco en Las Vegas.
Aanvang: 19.45 uur.
Locatie: Geref. Kerk Opeinde. Kommisjewei 184.
Entree: € 7,00.

Onze creatieve ochtend in oktober.
We keken in oktober altijd uit naar een gezellige “knutselmorgen” onder de inspirerende leiding van Baukje en Aly.
Maar helaas: de zaal in de Zuiderkerk is overdag niet beschikbaar ( uitgezonderd met Kerst en evt. Pasen).
In overleg met Baukje en Aly zoeken we naar een alternatief.

Woensdag 15 november 2017.
Deze avond houdt de Herbergier- Oldeberkoop , een woonleefgemeenschap voor mensen met een geheugenprobleem, een lezing.
In Herbergier Oldeberkoop wonen nu 17 gasten, zoals de bewoners worden genoemd, met een geheugenprobleem.
In deze woonleefgemeenschap worden de gasten , op een heel andere manier, verzorgd in vergelijking met de reguliere zorg.
Hier leeft men met de slogan: Bijzonder gewoon. Het leven en het wonen staat centraal.

Donderdag 21 december 2017.
We vieren dan de geboorte van het Christuskind met een gezamenlijke maaltijd en een liturgie.

’s Morgens willen we dan , vanaf 9.30 uur, kerststukjes maken onder deskundige en inspirerende leiding van Sietske, Rennie en Hillie. Met die mooie “creaties” brengen we dan de zaal in kerstsfeer:
gezellig en feestelijk .

Woensdag 17 januari 2018.
Deze avond wordt verzorgd door:
Remedica : een gezondheid voorlichtingsbureau, gevestigd in Eindhoven . Met het oog op onze doelgroep zullen onderwerpen zoals: hartproblemen, diabetes, artrose de aandacht krijgen met als slogan: “voorkomen is beter dan genezen”.
Na de pauze wordt er een leuke quiz gehouden.

Woensdag 21 februari 2018.
De heer Frits Visser uit St. Annaparochie , buschauffeur, neemt ons bij zijn presentatie mee kriskras door Europa .
Hij vertelt boeiend over de natuur en cultuur en veel prachtige foto’s zijn te bezichtigen.
Meeslepend en met veel humor zijn de verhalen over de gebeurtenissen onderweg..
Hij is een veelgevraagde spreker ( na 3 pogingen lukte het uiteindelijk hem voor een avond vast te leggen!)
Het belooft een genoeglijke en onderhouden presentatie te worden, zodat we met veel reiservaring naar huis gaan.

Woensdag 21 maart 2018.
De heer Douma uit Zwaagwesteinde neemt ons mee aan de hand van prachtige beelden en we gaan:
“Op in paed mei Gods skepping”, o.a. naar aanleiding van Genesis 1..
Bij bepaalde beelden zingen we dan passende liederen.
Een mooie en indrukwekkende lezing.

Woensdag 4 april 2018 onze ( laatste?/) Biningsdei in de Lawei te Drachten.

Woensdag 18 april 2018.
Al weer onze laatste afdelingsavond van dit seizoen en wat voor een avond…!!??
Deze avond is hoedenmaakster Durkje Hoeksema onze gast.
En op deze avond komen we dan natuurlijk allemaal met........ een hoed!!
We sluiten deze feestelijke avond af met een high tea.
Wat zou het een feest zijn om dit seizoen af te sluiten met alle 69 ( “goedgemutste”)
leden !!

April/ mei 2018.
Arriva Touring heeft al beloofd weer zo’n prachtig, gezellig uitstapje voor ons te organiseren.
We zijn benieuwd en zien er naar uit.