Dokkum *
Grimma Herna 17-2
9101 CV Dokkum

Contactpersoon:Mevr. J. Bergsma
Telefoonnummer: 0519 221500
E-mail adres: Protected email address

Programma 2017-2018

13 september 2017

Startmiddag

26 oktober 2017
Rayonavond in Driesum/Wâlterswâld
Dhr. Bergsma vertelt in woord en beeld over zijn tocht door Siberië

15 november 2017
Dhr. D.Douma met “Op paad mei God’s skepping”

20 december 2017
Kerstfeest

17 januari 2018
Gezamenlijke avond met Passage
Mevr. Glas vertelt wat er gebeurt als je 112 belt

14 februari 2018
Jaarvergadering
Dhr.D.Westra met humor en anekdotes in- en uit de kaaswinkel

14 maart 2018
Mevr. Duursma uit Burgum met “Meer kennis is meer begrip”
Een informatieavond over autisme

11 april 2018
Mevr. Feddema over het project “Stichting KANS”

04 april 2018
Biningsdei in de Lawei te Drachten

April/mei 2018
Reisje georganiseerd door het provinciaal bestuur

Creatieve morgens/avonden op
Woensdag 22 november 2017 en
Woensdag 21 februari 2018