Buitenpost *
J. Frisostraat 3
9285 TS Buitenpost

Contactpersoon: H. van der West
Telefoonnummer: 0511 542318
E-mail adres: gvdwest@kpnplanet.nl

PROGRAMMA 2017/2018
Al onze middagen beginnen om 14.30 uur in de Schakel

Donderdag 14 september:
Start van ons seizoen met Ineke Baron, ze komt spreken over haar werk als gevangenispredikante in Veenhuizen

Donderdag 28 september:
Rayonstartavond. Aanvang 19.45 uur vertrek 19.00 uur bij de Schakel. Plaats de Lantearne Surhuisterveen.
De avond wordt georganiseerd door de afd Harkema , Fokke Plantinga komt met sketches ons een gezellige avond bezorgen. Hij is dramadocent en acteur Kosten: 7 euro en 1,50 euro reiskosten voor meerijders

Donderdag 12oktober:
Mevr. Wieke de Boer uit Drachtstercompagnie vertelt over de Sirkelgong fan de tiid (gedichten en verhalen) yn it Frysk, ze schrijft regelmatig in ons bondsblad de Bining

Donderdag 19 oktober:
We brengen een bezoek aan omrop Fryslan we vertrekken 12.45 vanaf de Schakel, om 15.00 uur zijn we live in het radioprogramma mei Elske de Walle. Graag wel opgeven wanneer u meegaat. Kosten 7,50 en 2,50 aan reiskosten

Donderdag 9 november:
De heer Joh. Veenstra uit Gerkesklooster vertelt over het wadlopen en wat erbij komt kijken en heeft mooie dia’s

Donderdag 14 december:
Gezamenlijke kerstviering in de Schakel, wij organiseren het dit jaar met medewerking van de Kloostersjongers uit Gerkesklooster
AANVANG: 14.30 uur. Kosten 5 euro

Donderdag 11 januari:
Mevr. Hieke Joostema uit Berlikum vertelt over de Elfstedentocht op de fiets met dia’s en muziek

Donderdag 8 februari:
Jaarfeest.

Donderdag 8 maart:
De heer Douwe Janssen uit Assen geeft op humoristische wijze uiting aan de geloofsbeleving in het dagelijks leven

Dinsdag 4 april
Biningsdei: we vertrekken om 8.00 uur vanaf de Schakel naar de Lawei in Drachten.

Donderdag 13 april:
Slotbijeenkomst.
De heer Jaap Klimstra uit Broeksterwoude komt vertellen over Sibbeltsje

Er zijn op 21 november, 19 jan.2018 en 13 maart 2018 Akademylezingen van de Fryske Akademy. We kunnen ons hiervoor opgeven op onze verenigingsbijeenkomsten sprekers zijn o.a. dr.Jacob Klimstra prof Henk van Houtum, Jelske Dijkstra en Sophie van Steenderen kosten 37,50

Voor inlichtingen kunt u bellen naar Joke Bergsma 543163 of Hinke v.d. West 0511- 542318