Anjum *
Terpsterwei 21
9133 ND Anjum

Contactpersoon: D. Visser-Hovinga
Telefoonnummer: 0519 321421
E-mail adres: Protected email address (Sietske Tilma-Talsma)

Jaarprogramma 2017-2018

Dinsdag 19 september
Mw. Ineke Bolt, Kootstertille houdt een lezing getiteld
"Mensen met mogelijkheden" n.a.v. Psalm 139

Donderdag 26 oktober
Rayonvergadering in de Nije Warf, Wouterswoude
Aanvang: 19.30 uur
Dhr. Ines Bergsma uit Balk vertelt over zijn treinreis met
de Trans Siberië Express van Moskou via Mongolië naar China.

Dinsdag 14 november
Mw. Jing Land-Evangelista van Theeschenkerij Het Landschap,
Boelenslaan geeft een presentatie over de Filipijnen
Er worden handgemaakte producten uitgestald die eventueel
gekocht kunnen worden.
Bij de koffie/thee wordt een zoet hapje gepresenteerd.

Dinsdag 19 december
Kerstviering

Dinsdag 16 januari
De heer J. Klimstra, Broeksterwoude verhaalt over
"De belevenissen van Jelle".

Dinsdag 13 februari
Lezing door een officier van justitie
Onderwerp: Openbaar Ministerie en het strafrecht

Dinsdag 13 maart
Een coördinator van de Stichting Vrijwilligers Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ) zal deze avond het bestaan van
deze stichting onder onze aandacht brengen en attenderen op
de mogelijkheden van de inzet van deskundige vrijwilligers.

Dinsdag 17 april
Afsluiting van het vergaderseizoen.